První interní výzva pro dílčí projekty na podporu aktivit proof-of-concept na UPa byla otevřena v době 15. září - 14. října 2015.
Realizace projektů přijatých v 1. výzvě začala 1.1.2016.

Podání projektových žádostí a průběžných zpráv probíhá pouze elektronicky v systému IGS (Interní grantový systém), detailní informace jsou k dispozici na záložce "Harmonogram" a "Dokumenty".