Pro studenty

Studentům Centrum transferu technologií a znalostí poskytuje:
 • zhodnocení jejich nápadu či výzkumného objevu, ochránění duševního vlastnictví, nalezení dalšího postupu nejefektivnějšího jak pro studenta, tak pro univerzitu
 • možnost zkonzultovat své nápady s profesionály z oboru
 • impuls k rozvíjení nápadů studentů a možnost vytvořit z nich základy budoucí firmy
 • soutěže, motivační hry a školení
 • kontakty na investory
 • vzdělávací programy
 • pomoc se zakládáním firmy, konzultace v začátcích podnikání
 • zprostředkování krátkodobých či dlouhodobých praxí a odborných stáží studentů ve firmách pod vedením odborníků z řad zaměstnanců firem
 • transfer novinek a zkušeností mezi průmyslovou sférou, vědou a výzkumem a akademickým prostředím (pořádání odborných seminářů)
 • pořádání interaktivních workshopů a školení
 • zajištění přednášek odborníků z praxe v rámci výuky na vysokých školách