Služby poskytované CTTZ

  • Konzultace a úvodní identifikace potřeb

Se znalostí univerzitního prostředí posoudíme, jaká forma spolupráce je pro Vaši společnost nejvhodnější, zprostředkujeme jednání s konkrétním pracovištěm, poskytneme celkový servis pro tuto spolupráci.

  • Zajištění zakázkového výzkumu

Vyhledáme vhodné pracoviště pro Vámi hledané řešení a poskytneme smluvní servis ke spolupráci.

  • Kurzy pro zaměstnance

Pomocí odborníků z univerzity zajistíme všeobecné či specializované kurzy pro zaměstnance firmy v prostorách firmy nebo na půdě univerzity.

  • Projekty, granty

Najdeme vhodné akademické partnery pro Vaše projekty či grantové výzvy.

  • Expertní a znalecké služby

Univerzita disponuje celou řadou špičkově vybavených laboratoří, zkušeben a dalších pracovišť, jejich kapacitu je možné částečně využít pro komerční účely. Na univerzitě působí odborníci, kteří jsou kapacitami ve svém oboru, v  některých oblastech také na úrovni soudních znalců.