Formy transferu technologií

Transfer technologií lze obvykle realizovat v pěti hlavních formách

Spin-out firmy

Jedná se o firmy, kde je spojen komerční kapitál se vkladem duševního vlastnictví univerzity.

Prodej licencí a patentů

Forma transferu technologií, která uplatňuje významné výsledky rozsáhlejšího výzkumu.

Společný výzkum

Kombinace univerzitních kapacit s komerční organizací, oblast s vysokým potenciálem a obvykle značnými vědeckými i komerčními úspěchy.

Zakázkový výzkum

Komerční organizace zadává výzkumné organizaci parametry požadovaného výzkumu – zejména kvalitu výstupů a termín.

Expertní, znalecké, konzultační a servisní činnosti

Analýzy, testování, měření, studie, kurzy, školení, odborné posudky apod.