Fakulta zdravotnických studií

Nabídka poskytovaných kurzů a školení

Pro zdravotnické pracovníky – kurzy celoživotního a specializačního vzdělávání

  • Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
  • Ošetřovatelská péče v pediatrii, Dětská sestra

Pro firmy – kurzy na míru

  • Základy laické první pomoci
  • První pomoc při úrazech souvisejících s výkonem povolání (např. ve stavebnictví, dopravě apod.)
  • Produktová školení (pro produkty užívané ve zdravotnictví)

Pro mateřské i základní školy

  • Tematické semináře a workshopy se zaměřením na péči o zdraví, hygienu a prevenci dětí