Fakulta restaurování

Nabídka expertních, konzultačních a servisních činností

Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů

 • průzkumy historických knižních fondů
 • základní ošetření knižních fondů
 • kompletní provádění restaurátorských prací včetně vyhotovení dokumentace restaurování
 • výroba faksimile listin, pečetí, grafických listů, knih a knižních vazeb

Ateliér restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita

 • nedestruktivní průzkumy nástěnných maleb
 • sondážní průzkumy výzdoby a zpracování povrchů interiérů i exteriérů historických budov
 • výzkumná činnost v oblasti testování materiálů pro konzervaci nástěnných maleb a omítek
 • komplexní restaurátorské a konzervátorské zásahy na nástěnných malbách, sgrafitech a omítkách (včetně jejich povrchů)

Ateliér restaurování kamene a souvisejících materiálů

 • péče o památky z kamene, sádry, terakoty, umělého kamene, štuku a dalších porézních materiálů
 • restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl
 • průzkumy památek
 • odborné transfery děl a poradenství v oblasti  péče o památky a jejich obnovu.

Katedra humanitních věd

 • literární rešerše a archivní výzkumy v oboru dějin umění, památkové analýzy
 • terénní průzkumy a odborné uměleckohistorické expertízy architektonických a výtvarných děl minulosti

Katedra chemické technologie

 • průzkumy poškození a konzervace kamene, nástěnných maleb a historických omítek.
 • diagnostikování příčin poškození
 • výběr metod a materiálů restaurátorských zásahů