Fakulta filozofická

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice vznikla postupnou transformací z původního Ústavu cizích jazyků. Svým zaměřením doplňuje nabídku ostatních fakult univerzity o možnost vzdělávání ve společenských vědách. Významnou součástí fakulty je Ústav historických věd, který v široké nabídce svých oborů, jako jsou například „Historie – ochrana hmotných památek" a „Spisová a archivní služba", připravuje specialisty uplatnitelné v mnoha oblastech. Fakulta také vzdělává odborníky v němčině i angličtině pro odbornou praxi a budoucí učitele anglického jazyka. Na Fakultě filozofické se nabízí studium i dalších atraktivních oborů jako jsou např.  „Slavistická studia zemí evropské unie", „Resocializační pedagogika", „Sociální antropologie".

Fakulta pořádá v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků kurzy pro učitele základních i středních škol s cílem rozšířit jejich vzdělání např. v oblasti nových přístupů ve výuce jazyků či společenských věd.