Fakulta elektrotechniky a informatiky

Nabídka expertních, konzultačních a servisních činností

V oblasti informačních technologií

 • Vývoj zakázkového SW v oblasti desktopových, mobilních a internetových aplikací.
 • Analýzy požadavků na podnikové IS pro potřeby tvorby informační strategie, výběr vhodných produktů.
 • Poradenství v oblasti IS a komunikačních technologií (databázové systémy, operační systémy, počítačové sítě, CAD systémy).
 • Vzdělávací kurzy na míru – metodiky vývoje SW, architektury databázových systémů, administrace operačních systémů a počítačových sítí.

V oblasti softwarových technologií

 • Optimalizace dopravních a logistických procesů.
 • Specializovaná konzultační činnost – projektování, reengineering a racionalizace infrastruktur dopravních a logistických systémů.
 • Využívání počítačové simulace.
 • Kvalifikované posuzování variant dopravních infrastruktur s ohledem na provozní kapacitu a podmínky.

V oblasti řídících procesů a automatizace

 • Poradenství a konzultační činnost v oblasti návrhu a nastavování regulačních obvodů, matematického modelování, identifikace a optimalizace dynamických systémů.
 • Vzdělávací kurzy v oblasti řízení technologických procesů.

V oblasti aplikované informatiky

 • Optimalizace dopravních a logistických procesů.
 • Specializovaná konzultační činnost – projektování, reengineering a racionalizace infrastruktur dopravních a logistických systémů.
 • Využívání počítačové simulace.
 • Kvalifikované posuzování variant dopravních infrastruktur s ohledem na provozní kapacitu a podmínky.