Fakulta ekonomicko-správní

Nabídka expertních, konzultačních a servisních činností pro firmy

Ústav ekonomických věd

 • příprava podkladů vyžadovaných při financování z fondů EU,
 • expertní posuzování veřejných a evropských projektů zaměřených inovace a konkurenceschopnost,
 • vytváření a simulaci systémově dynamických modelů, které jsou využitelné především při implementaci metody Balanced Scorecard,
 • expertízy, týkajících se institucionálních a ekonomicko-sociálních jevů a procesů na různých úrovních (region, země, …).

Ústav podnikové ekonomiky a managementu

 • oblast finanční a daňová,
 • oblast kapitálových trhů a obchodování s cennými papíry,
 • management a marketing podniku,
 • krizový management.

Ústav správních a sociálních věd

 • problematiku sociálních věd (psychologie, sociologie, sociální patologie),
 • udržitelnost rozvoje (environmentální aspekty, indikátory udržitelného rozvoje)
 • veřejná správa (právo, správní vědy). Za vzdělávání pracovníků ve veřejné správě získal ústav v roce 2003 Evropskou cenu kvality.

Ústav systémového inženýrství a informatiky

 • služby v projektové, procesní a geoinformační oblasti,
 • popis procesů analýz dat
 • návrhy systémových a dataminingových řešení ve firmách a veřejné správě.

Ústav regionálních a bezpečnostních věd

 • hodnocení ekonomické efektivnosti a finančního zdraví ekonomických subjektů veřejného sektoru,
 • evaluace podnikatelského prostředí regionu,
 • hodnocení změn lokalizačních faktorů odvětví v podmínkách globalizace,
 • posouzení strategického plánování ve veřejném sektoru, zejména v oblasti územního a regionálního plánování,
 • posouzení environmentálních dopadů regionálního rozvoje,
 • zpracování strategických plánů a oborových regionálních koncepcí pro veřejný sektor včetně jejich hodnocení z hlediska udržitelného rozvoje a dopadu na životní prostředí (SEA),
 • posouzení bezpečnostních rizik regionu,
 • rozvoj krizové komunikace ekonomických subjektů.

Ústav matematiky a kvantitativních metod

 • kompletní statistické zpracování a vyhodnocení statistických dat v různých oblastech (jako například ekonomika, finanční sektor, doprava, zdravotnictví, chemie, biologie apod.),
 • vytváření krátkodobých prognóz na základě časových řad,
 • řešení lokačně-alokačních problémů, distribučních problémů (svozy a rozvozy),
 • optimalizace využití vozového parku,
 • optimalizace systémů hromadné obsluhy, zásobovacích systémů a systémů obnovy,
 • modelování, simulace a řízení pojistných rizik,
 • kvantifikace finančních rizik.