Pro firmy

Centrum transferu technologií Univerzity Pardubice je kontaktním místem a vstupním prostorem pro firmy, které chtějí navázat s univerzitou spolupráci.

Firmám poskytneme:

  • úvodní konzultaci a identifikaci jejich potřeb
  • vyhledání nejvhodnějšího pracoviště pro spolupráci na univerzitě
  • zprostředkování kontaktu s pracovištěm
  • poskytnutí právního a projektového servisu pro spolupráci

Expertní a znalecké služby

Odborná pracoviště Univerzity Pardubice, která není pouze vzdělávací institucí, ale zároveň významným vědeckovýzkumným centrem, nabízejí široké spektrum služeb.

Týmy erudovaných odborníků jsou schopny poskytovat expertní, znalecké, konzultační a servisní služby v celé řadě oborů. Jejich zkušenosti, kontakty i unikátní přístrojové vybavení a služby na základě toho poskytované napomáhají klientům realizaci podnikatelských aktivit, záměrů, nových technologií, inovaci stávajících výrob, chemických analýz, řešení ekologických problémů, apod.

Nabízeny jsou služby typu:

  • vypracování odborných studií
  • rešerše
  • rekvalifikační, odborné a jazykové kurzy, školení
  • zpracování odborných, expertních činností a služeb s využitím speciálního přístrojového vybavení dle požadavků klientů