Pro akademické pracovníky

  • vede evidenci Přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví podaných k ochraně jménem Univerzity Pardubice
  • poskytuje zájemcům součinnost při podávání Přihlášek předmětů průmyslového vlastnictví,
  • zajišťuje věcnou správnost při uzavírání licenčních smluv,
  • vede evidenci předmětů duševního vlastnictví a obchodního tajemství Univerzity Pardubice
  • organizuje školení a semináře s tématy týkajícími se ochrany duševního vlastnictví
  • poskytuje akademickým pracovníkům konzultace v oblasti právního servisu
  • zajišťuje projektový servis vč. podpory při podávání technologických grantů, konzultace při tvorbě bussines plánů a propagaci produktu na trhu
  • poskytuje komplexní pomoc při zakládání spin-out firem
  • zajišťuje komercializaci vědy a výzkumu vč. počátečního průzkumu situace na trhu
  • předává zpětnou vazbu z aplikační oblasti  na výsledky vědy a výzkumu