Poslání a předmět soutěže

Posláním soutěže je podpora podnikatelských aktivit studentů Univerzity Pardubice, rozšíření znalostí potřebných k úspěšnému podnikání a zprostředkování kontaktů mezi podnikavými studenty a investory. 

 

 

Předmětem soutěže jsou soutěžní příspěvky ve formě podnikatelského záměru podle doporučené osnovy příspěvku. Přihlásit je možné libovolný inovativní podnikatelský záměr či nápad, který dosud nebyl realizován, nebo v době zaslání soutěžního příspěvku ještě neuplynul 1 rok od jeho uvedení na trh. Výsledkem soutěže je nalezení a odměnění autorů nejlepších podnikatelských záměrů.