Organizátor soutěže a partneři

Organizátor soutěže:

  • připravuje odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí
  • nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v téměř sto třiceti oborech
  • rozvíjí univerzální šíři pěstovaných vědních disciplín
  • podporuje mezinárodní tvůrčí prostředí
  • umožňuje studium na zahraničních vysokých školách
  • nabízí zdravotně postiženým studentům program osobní asistence

 

Univerzita Pardubice rozvíjí více než šedesátiletou tradici vysokého školství ve městě. Byla založena jako Vysoká škola chemická v Pardubicích vládním nařízením č. 81/1950 Sb., v roce 1953 transformována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Vznikem nových fakult se po roce 1990 struktura školy změnila. Z jednofakultní školy chemického zaměření se stala instituce poskytující vysokoškolské vzdělání univerzitního typu. Od roku 1994 nese současný název Univerzita Pardubice.


Univerzita Pardubice je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR založených ze zákona.

Je jedinou vysokoškolskou institucí univerzitního typu v Pardubickém kraji. Má 7 fakult. Na univerzitě studuje téměř 10 000 studentů.

Její vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová a další činnost vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a je rozvíjena směrem k Evropskému vysokoškolskému vzdělávacímu prostoru (EHEA) a Evropskému výzkumnému prostoru (ERA).

 

Hlavní partner soutěže:

Erste Corporate Banking

Erste Corporate Banking je služba nabízená Česko spořitelnou, která je členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. Počtem klientů je Česká spořitelna na prvním místě a na druhém místě podle objemu aktiv. Erste Group poskytuje finanční služby přibližně 17 milionům klientů, z nichž většina jsou členy Evropské unie (v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku).

V oblasti korporátního bankovnictví patří v řadě oblastí k jedničce na trhu a v horizontu tří let chce získat pozici jedničky ve všech klíčových korporátních segmentech od malých a středních podniků až po velké průmyslové korporace. Aby své silné postavení na českém trhu ještě více umocnila, zahájila poskytování svých služeb korporátního bankovnictví pod názvem Erste Corporate Banking. Být s Erste znamená být na prvním místě.

Program INOSTART

Erste Corporate Banking se cíleně zaměřila také na oblast rozvoje inovačního prostředí, na podporu začínajících podnikatelů a start-up společností. Jako jediná banka na trhu poskytuje ve spolupráci s MPO a ČMZRB unikátní program financování – program INOSTART, zaměřený na podporu malých start-up podniků. Je financován z prostředků švýcarsko-české spolupráce a jako jediný kombinuje výhody financování, poskytnutí záruky ze strany ČMZRB a poradenství k rozjezdu podnikání zdarma.

 

Partneři:

OZM Research je společnost zformovaná kolem zkušených vědců a inženýrů ve vysoce specializovaném oboru chemického inženýrství. Společnost se zaměřuje na vývoj a výrobu přístrojů, technologií a odborných služeb v oblasti charakterizace energetických materiálů – výbušnin, střelivin, pyrotechniky, munice a obecně látek s nebezpečím výbuchu. Společnost, založená v roce 1997, vyváží své výrobky do více jak 50 zemí světa. Našimi hlavními zákazníky jsou špičková výzkumná, vývojová a testovací centra, forenzní ústavy, vysoké školy, výrobci výbušnin a střeliva, jaderné elektrárny a další související odvětví.

Krajská hospodářská komora je samostatným dobrovolným sdružením podnikatelských subjektů zřízeným na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Poskytuje svým členům širokou škálu služeb, ať již jako Czech Point, kontaktní místo PREMID POINT MYTO CZ, konzultační služby, vzdělávací programy, akce na podporu podnikání a další akce pro podnikatele.

Holding Contipro vyrábí aktivní látky pro farmaceutický a kosmetický průmysl v nejvyšší možné kvalitě, v plné škále molekulových hmotností od hodnot 2200 kDa, přes nízkomolekulární rozsah až po fragmenty hyaluronanu a sudé oligosacharidy.  

Contipro Pharma rovněž vyrábí finální farmaceutické prostředky na hojení ran s vysokým podílem hyaluronanu, který napomáhá přirozenému procesu hojení. 
V našem portfoliu jsou prostředky jak pro humánní, tak pro veterinární účely. Většina zdravotnických prostředků je určena na vlhké hojení komplikovaných, zanícených nebo chronických ran.
Divize je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP) ve výrobě farmaceutických surovin a je certifikována dle normy ISO 9001:2008 (systém managementu kvality) a je certifikována dle normy ISO 13485:2003 (systém řízení jakosti u výrobce zdravotnických prostředků).

Contipro Biotech je výrobcem surovin, které zmírňují projevy stárnutí pleti. K veškerým látkám jsou k dispozici rozsáhlé soubory dat in-vivo a in-vitro měření, které přesně popisují mechanismy a dokládají účinky produktů.
Společnost je certifikována dle normy ISO 9001:2008 (management systému jakosti) a ISO 22716:2007 (správná výrobní praxe pro kosmetiku)

Holding Contipro vyrábí aktivní látky pro farmaceutický a kosmetický průmysl v nejvyšší možné kvalitě, v plné škále molekulových hmotností od hodnot 2200 kDa, přes nízkomolekulární rozsah až po fragmenty hyaluronanu a sudé oligosacharidy.  

Contipro Pharma rovněž vyrábí finální farmaceutické prostředky na hojení ran s vysokým podílem hyaluronanu, který napomáhá přirozenému procesu hojení. 
V našem portfoliu jsou prostředky jak pro humánní, tak pro veterinární účely. Většina zdravotnických prostředků je určena na vlhké hojení komplikovaných, zanícených nebo chronických ran.
Divize je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP) ve výrobě farmaceutických surovin a je certifikována dle normy ISO 9001:2008 (systém managementu kvality) a je certifikována dle normy ISO 13485:2003 (systém řízení jakosti u výrobce zdravotnických prostředků).

Contipro Biotech je výrobcem surovin, které zmírňují projevy stárnutí pleti. K veškerým látkám jsou k dispozici rozsáhlé soubory dat in-vivo a in-vitro měření, které přesně popisují mechanismy a dokládají účinky produktů.
Společnost je certifikována dle normy ISO 9001:2008 (management systému jakosti) a ISO 22716:2007 (správná výrobní praxe pro kosmetiku)

eBRÁNA je v současnosti jedna z největších společností nabízejících webová řešení v České republice. Za dobu své existence spustila více než 3 000 webových projektů. Toto číslo je opravdu úctyhodné a žádná jiná společnost se něčím takovým nemůže v České republice pochlubit. Díky takovému množství spuštěných projektů neustále získáváme nové znalosti a zkušenosti, které dále aplikujeme u našich klientů. Podařilo se nám vyvinout unikátní způsob tvorby webových projektů, který je v našem oboru jedinečný. To nám pomáhá nabízet precizní, smysluplná a cenově dostupná webová řešení živnostníkům, malým a středním firmám, ale i nadnárodním korporacím.

Cílem společnosti EXPERIA GROUP je poskytovat klientům vysoce kvalitní, spolehlivá a profesionální řešení v oblasti informačních technologií. K dosažení tohoto cíle využíváme ověřené a funkční produkty předních světových výrobců hardware a producentů software. Prostřednictvím nabídky portfolia produktů a služeb jsme schopni zaručit vždy takové řešení, které přinese užitek vám i vašim zákazníkům. Zakládáme si na kvalitě naší práce, a tím získáváme důvěru našich zákazníků. Budujeme dlouhodobé vztahy a námi dodaná řešení provozně podporujeme a rozvíjíme. Jsme tu pro vás 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest podporuje příliv zahraničních investic do České republiky. Od svého založení v roce 1992 do roku 2012 pomohla zprostředkovat 1798 investičních projektů v celkové hodnotě přes 741 miliard korun, díky nimž vzniklo téměř čtvrt miliónu nových pracovních míst. Přispívá ke zlepšování celkového podnikatelského prostředí v České republice a usiluje o zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v měnících se podmínkách. Od roku 2004 funguje jako implementační orgán pro strukturální fondy EU a své odborníky má v regionálních kancelářích všech krajských měst ČR.

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s. je neziskovou společností, která zahájila svou činnost roku 2006. Hlavním cílem společnosti je podporovat vědu, výzkum, inovace a podnikatelské prostředí v Královehradeckém kraji. V této oblasti TC HK aktivně spolupracuje s významnými subjekty regionu, které se zabývají oblastí vědy a výzkumu. Roku 2010 se TC HK stalo druhým Microsoft inovačním centrem v ČR, a tím opět rozšířilo spektrum poskytovaných služeb (www.msic.cz).

Společnosti s inovačním potenciálem mohou využít podnikatelský inkubátor TC HK, který jim poskytne kancelářské prostory za příznivé ceny. Microsoft inovační centrum Hradec Králové dále nabízí začínajícím podnikatelům licence k produktům společnosti Microsoft zdarma po dobu 3 let. V rámci Microsoft inovačního centra Hradec Králové mohou podnikatelé využít realizovaných školení, jejichž cílem je zvýšit efektivnost jejich společností.

Czech ICT Alliance je oficiální exportní aliancí agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu. Formálně vznikla v září 2005 a od té doby zrealizovala několik klíčových zahraničních aktivit na podporu českého ICT exportu. Hlavním cílem Aliance je vybudovat silnou značku kvalitního českého ICT a také napomoci získat firmám konkrétní kontakty na potenciální zákazníky, jež přetvoří v úspěšně realizované projekty. 

 

Mediální partner:

 

MF DNES je největší seriózní celostátní deník v České republice. Čtenářům přináší aktuální a kvalitní zpravodajství, užitečné servisní informace i oddechové čtení ve specializovaných přílohách a magazínech. Inzerentům nabízí MF DNES možnost oslovit kvalitní cílovou skupinu čtenářů, kteří patří k aktivní a dobře situované části populace. Přehledná struktura novin včetně tematických příloh poskytuje příležitost pro přesné zacílení obchodního sdělení a tím i vyšší efektivitu reklamy.