Odborná porota druhého ročníku soutěže Byznys Trefa

Soutěžní porota bude složena ze zástupců organizátorů a partnerů soutěže:

 

 

Jan Drobný – vedoucí ICT sekce Hospodářské komory Pardubického kraje

Jednatel a výkonný ředitel společnosti EXPERIA GROUP s.r.o. Společnost je zaměřená na poskytování expertních služeb v oblasti ICT. Další role: předseda dozorčí rady společnosti Fastport a.s. a vedoucí ICT sekce Hospodářské komory pardubického kraje.

 

 

Ing. Miroslav Janeček, CSc. – Technologická agentura ČR

Kromě práce v TAČR působil jako místopředseda Rady pro výzkum a vývoj a prezident Asociace výzkumných organizací, své zkušenosti z řídících pozic ve výrobních firmách uplatňuje jako konzultant a poradce zejména v oblasti přípravy, řešení a hodnocení projektů VaV. Je absolvent VŠChT Pardubice, oboru fyzikální a analytická chemie.

 

 

Ing. Michal Svoboda – ředitel CTTZ Univerzity Pardubice

Ing. Michal Svoboda je absolventem Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Hovoří anglicky a německy. V současnosti je ředitelem Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice – projekt OP VaVpI - CZ.1.05/3.1.00/10.0217. Zodpovídá za vytváření koncepce a strategie centra a řídí jeho činnost v souladu s daným dotačním titulem.

 

 

Ing. Roman Sodomka, Ph.D. – ředitel Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Absolvent ČVUT Praha-Fakulty strojní (Ing.) a Univerzity Pardubice-Dopravní fakulty Jana Pernera (Ph,D.). Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje (Khk Pk) řídí od roku 2008. Khk Pk je samostatným dobrovolným sdružením podnikatelských subjektů zřízeným na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Cílem aktivit Khk Pk je podpora podnikání nejen na území Pardubického kraje. 

 

 

Ing. Marie Černošová – ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu pro Pardubický kraj

Zodpovídá za vytváření koncepce regionální kanceláře a řídí její činnost. Zajišťuje realizaci programů podpory podnikání a investic na regionální úrovni. V rámci služeb Aftercare se stará o přidělené projekty významných zahraničních investorů v kraji. V CzechInvestu pracuje od roku 2011, dříve působila ve firmě MSSL Advanced Polymers. Je absolventkou Univerzity Pardubice – fakulty ekonomicko-správní. Hovoří anglicky, německy a rusky.

 

 

Ing. Jiří Janků – výkonný ředitel a jednatel společnosti eBRÁNA

V byznysu je už 11 let – již během studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě ekonomicko-správní, založil s kamarádem firmu. Dnes je z ní jedna z největších českých společností, která se nezastaví před žádným internetovým projektem. Kromě eBRÁNY stál u zrodu prvního coworkingového centra v Pardubicích. V GoUP vznikají nadějné podnikatelské záměry a mladí lidé si zde plní sny o 1. firmě.

 

 

Ing. Jan Hřídel – GoUP

Stál u zrodu coworkingového centra GoUP! Na počátku byla jednoduchá myšlenka, kterou podpořili Jiří Janků (eBRÁNA) a Michal Zálešák (Czech ICT Alliance): Když budou mít absolventi podmínky k rozjezdu svého byznysu v místě studia, možná se namísto stěhování do obligátní Prahy rozhodnou zůstat v Pardubicích a přispějí k rozvoji města i celého regionu a koncept pardubické podnikatelské IT líhně byl na světě. Jan Hřídel je absolventem Univerzity Pardubice, Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde se také jako doktorand věnuje pedagogické činnosti.

 

 

Ing. Michal Zálešák  - výkonný ředitel Czech ICT Alliance

Michal Zálešák působí v IT průmyslu od roku 2000. Pracoval jako poradce na ministerstvu informačních technologií.  V různých projektech, se mu podařilo získat přibližně 2 miliardy korun v rámci finanční podpory a grantů pro IT společnosti. V současné době je výkonným ředitelem Czech ICT Alliance, oficiální exportní aliance agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu, s více než 150 členy. Přednáší na konferencích v zahraničí, na podporu odvětví IKT a účastní se jako expert projektu OECD pro Kazachstánskou vládu. V současné době má na starosti několik vzdělávacích projektů na podporu inovativních firem v celkové hodnotě zhruba 90 milionů korun.

 

 

Ing. Jiří Krátký, PMP - výkonný ředitel společnosti PM Consulting s.r.o. 

Zabývá se především poradenstvím, simulačními hrami a přípravou k certifikaci podle IPMA®Projektovému řízení se věnuje od roku 2000 a od roku 2003 se specializuje na poradenství v oblasti projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Připravil více než čtyři desítky úspěšných žádostí o dotace z fondů EU. Do České republiky přenesl inovativní metodu na hodnocení dopadů projektů na zainteresované strany SROI (Social Return on Investment).