Kontaktní osoby:

Ing. Michal Svoboda
ředitel Centra transferu technologií a znalostí, manažer projektu GAMA
telefon +420 466 037 531
e-mail michal.svoboda@upce.cz

Ing. Linda Ondráčková, Ph.D.
Manažer pro rozvoj transferu technologií
telefon +420 466 037 534
e-mail linda.ondrackova@upce.cz

Ing. Karolina Kašparová
Manažerka pro uplatnění produktu na trhu, projektový tým GAMA (věcné řízení)
telefon +420 466 037 533
e-mail karolina.kasparova@upce.cz