Kdo se může zúčasnit

Kdo se může zúčastnit soutěže BYZNYS TREFA

Soutěž je určena výlučně pro studenty Univerzity Pardubice, všech forem a typů studia, včetně zahraničních studentů. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci – fyzické osoby starší 18 let nebo soutěžní týmy, ve kterých alespoň jeden člen dovršil 18 let nejpozději v den uzávěrky této soutěže. V průběhu soutěže se osoby v soutěžních týmech nemohou měnit.