Harmonogram první výzvy:

 15. září 2015

Vyhlášení první výzvy pro dílčí projekty proof-of-concept na UPa

 14. října 2015

Ukončení první výzvy (termín odevzdání návrhů dílčích projektů vč. povinných příloh v IGS)

 do 29. října 2015

Revize projektových návrhů na CTTZ

 do 28. listopadu 2015

Hodnocení projektových návrhů Radou pro komercializaci

Zasedání Rady - výběr projektů doporučených k přijetí, příp. úpravy rozpočtu dílčích projektů

Vyjádření předkladatelů k navrženým úpravám rozpočtu

Doporučení vybraných projektů k přijetí rektorem UPa

Schválení projektů rektorem UPa, informace předkladatelům

Předání vybraných projektů poskytovateli (TA ČR) k finálnímu posouzení

28. prosince 2015

Finální schválení projektů navržených k přijetí poskytovatelem

1. ledna 2016

Zahájení realizace projektů přijatých v rámci 1. výzvy


Dílčí projekty dále předkládají v dubnu/červenci/říjnu/lednu kvartální zprávy o postupu prací na projektu. Na základě těchto zpráv Rada pro komercializaci schvaluje další pokračování projektů.