Finále soutěže

Gratulujeme finalistům!!!

Na základě hodnocení poroty soutěže BYZNYS TREFA postupují do finále níže uvedené příspěvky, které uvádíme v abecedním pořadí. Konečné pořadí bude ovlivněno ještě hodnocením prezentace podnikatelského záměru. Prezentace záměrů budou obsahem první části finálového večera, který se uskuteční ve středu 19. února od 17 hodin v konferenčním centru Univerzity Pardubice.

Finálové příspěvky

Název projektu

   Anna

Popis projektu

SW pro podporu očního onemocnění dětí s názvem Amblyopie. Procvičování očí nezbytné pro úspěšnou léčbu tak může probíhat v domácím prostředí, zatímco dosud bylo nutné dojíždět či docházet do zdravotnického zařízení. Toto řešení tedy eliminuje stres dětí z cizího prostředí, šetří náklady a čas rodičů, může i snížit přetíženost zdravotnických zařízení.

Autor

Josef Brožek (FEI, doktorské prezenční studium)

Prezentující

Lumír Gago (FEI, bakalářské prezenční studium)

 

 

Název projektu

   Denní stacionář pro osoby po cévní mozkové příhodě a s jinými nemocemi mozku

Popis projektu

Denní stacionář nabízející zdravotnické, rehabilitační a sociální služby pro osoby po cévní mozkové příhodě, s provozem ve všední dny v době 6.00 - 18.00. Klienti budou z lokality Hradec Králové a okolí sváženi minibusem. Stacionář kromě rehabilitační péče nabídne zájmové aktivity, vlastní chráněnou dílnu, zprostředkuje kontakt rodin, které pečují o tyto osoby.  Bude využívat různé zdroje financování tak, aby stacionář byl dostupný pro většinu potenciálních klientů.

Autor

Zuzana Nádvorníková, Lucie Zárybnická (obě FChT, prezenční doktorské studium)

Prezentující

Zuzana Nádvorníková

   

Název projektu

   Chrániče kyčlí

Popis projektu

Podnikatelský záměr založený na získání obchodního zastoupení pro výrobky z oblasti zdravotnických pomůcek pro ČR a SR (dodavatel UK). Vzhledem k potřebám trhu se záměr zabývá zejména nastavením distribučních kanálů a vymezením výhod produktu oproti dosud na trhu působící konkurenci, počítá s marketingovou podporou dodavatele.

Autor

Petr Jelínek (DFJP, bakalářské prezenční studium)

Prezentující

Petr Jelínek  

 

 

Název projektu

   IMAGO

Popis projektu

Vývoj a provozování mobilní aplikace s multimediálním obsahem pro potřeby cestovního ruchu. Uživateli bude zdarma nabízet informace o právě navštívených místech a událostech v reálném časoprostoru. Financováno bude z prodeje reklam zobrazených v aplikaci. Po pokrytí krajských měst se bude postupně rozšiřovat na další oblasti ČR.

Autor

Pavla Štorková, (FF, prezenční doktorské studium)

Prezentující

Pavla Štorková

 

 

Název projektu

   Minipivovar Pretorian

Popis projektu

Vybudování minipivovaru s Ústeckém kraji, výroba bude zaměřená na svrchně kvašená piva anglického typu. Reaguje na potřebu části spotřebitelů zaměřit se v konzumaci piva na kvalitu nikoliv kvantitu a vyhledává nové a raritní produkty. Charakteristickým znakem bude vysoká kvalita vstupních surovin a striktní dodržování správné technologie výroby. Předpokládá polovinu prodat prostřednictvím maloobchodu, druhou polovinu přímým prodejem.

Autor

Tomáš Hubka (FChT, prezenční bakalářské studium)

Prezentující

Tomáš Hubka  

   

Název projektu

   Mujvchod.cz

Popis projektu

Jedná se o jednoduchou elektronickou správu bytových domů, kterou na jedné straně využívají vlastníci bytů, na straně opačné pak fyzické a právnické osoby, které takto nabízejí své produkty a služby. Zahrnuje virtuální nástěnku, kalendář akcí, důležité kontakty apod. Umožňuje také komunikaci mezi obyvateli domu a vytváření virtuálních skupin. Počítá s jazykovými mutacemi a celosvětovou působností.

Autor

Jan Hovad, (FES, doktorské prezenční studium)

Prezentující

Jan Hovad

   

Název projektu

   Návod "Jak na počítač - krok po kroku" na DVD

Popis projektu

Vytvoření a distribuce komentovaného videonávodu k ovládání PC, práce s nejběžnějšími programy, vyhledávání na internetu apod. Zaměřuje se na začátečníky práce s PC, starší generaci a lidi s nízkou počítačovou gramotností, kteří chtějí tento stav změnit. Výhodou je časová flexibilita, dostupnost v domácím prostředí. Prodej v trafikách prostřednictvím distributora. 

Autor

Jiří Hrdlička (FEI, prezenční magisterské studium)

Prezentující

Jiří Hrdlička 

   

Název projektu

   Prezentační systémy nové generace

Popis projektu

Soustava obslužných aplikací s důrazem na kvalitní a poutavé prezentování. Prezentace se větví, takže je možné buď prezentovat jen základní osu nebo se některým částem tématu věnovat více do hloubky. Umožňuje také mj. využití online úložny a spouštění prezentací přímo z internetu. Lze také okamžitě propojit přímo s tablety  prezentujících.

Autor

Zdeněk Polanský, Lumír Gago (oba FEI, prezenční bakalářské studium)

Prezentující

Zdeněk Polanský

   

Název projektu

   Realitní akumulátor

Popis projektu

Vytvoření portálu, který bude kumulovat různé nabídky nemovitostí, bude obsahovat cenové mapy, filtry třídění nabídek. Oproti dosavadním webům bude rozšířen o prohlídku bezprostředního okolí nemovitosti, dostupnosti služeb a dalších užitečných informací. Financováno bude z prodeje reklamy realitním kancelářím.

Autor

Josef Brožek (FEI, doktorské prezenční studium), Martin Jakeš, Kamil Beneš, Kateřina Dojčiaková (všichni FEI, prezenční bakalářské studium)

Prezentující

Zuzana Milická (FEI, prezenční bakalářské studium)

   

Název projektu

   vypito.cz

Popis projektu

Provozování webových stránek s blogem zaměřených na oblast nealkoholických nápojů distribuovaných v ČR. Přináší informace o složení nealko nápojů, o novinkách v sortimentu, popis technologie výroby apod. Charakterizováno sloganem "abyste věděli, co pijete". Financováno prostřednictvím prodeje PR článků a reklamy, dále z provize z prodeje strojů na výrobu nealkoholických nápojů na webu propagovaných.

Autor

Jan Pšorn, FChT, prezenční magisterské studim)

Prezentující

Jan Pšorn