Contacts

Centre for Technology and Knowledge Transfer

náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice

Email: cttz@upce.cz

Follow us at YouTube, Flickr, LinkedIn

Michal Svoboda
Director of Centre for Technology and Knowledge Transfer
Telephone: +420 466 037 531
E-mail: michal.svoboda@upce.cz

Linda Ondráčková, Ph.D.

Technology scout, Financial management

Telephone: +420 466 037 534

E-mail: linda.ondrackova@upce.cz 

 

Karolina Kašparová
Commercialization Manager
Telephone: +420 466 037 533
E-mail: karolina.kasparova@upce.cz
Profile at LinkedIn

Lucie Straková
Manager for the protection of intellectual property
Telephone: +420 466 037 536
E-mail: lucie.strakova@upce.cz