Druhá interní výzva pro dílčí projekty proof-of-concept byla vyhlášena 23. ledna 2017, návrhy dílčích projektů byly podávány v termínu 6. března - 3. dubna 2017.

Seminář pro předkladatele proběhl 14. února 2017 od 13:30 hod v zasedací místnosti CTTZ.

Realizace projektů přijatých ve 2. interní výzvě byla zahájena 1. července 2017.

Seminář pro řešitele proběhl 26. června 2017.

Dokumenty a další informace k realizaci dílčích projektů jsou k dispozici na intranetu UPa.