« Zpět

Univerzita Pardubice poprvé na konferenci BioSpot. Její technologie vzbudily zájem

BioSpot je platforma, kde výzkumníci a zástupci technologických firem ze Střední Evropy mohou představit nejlepší technologie z oboru „life-sciences" zástupcům investičních společností, průmyslu i farmaceutických firem za účelem jejich komercializace nebo dofinancování ze soukromých zdrojů.

Za organizací platformy stojí Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci a klastr MedChemBio, který má za cíl pomáhat rozvoji medicinální chemie a chemické biologie.

Letošní třetí ročník BioSpot konference se konal dne 1. 3. 2018 v galerii moderního umění DOX v Praze. Akci podpořila také agentura CzechInvest a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Konference má dvě hlavní části: ústní, kde jsou prezentovány nejzajímavější technologie v desetiminutových příspěvcích, a sekci posterů.

Program zahrnoval témata např. z oblasti vývoje nových postupů léčby onkologických onemocnění, diagnostiky závažných onemocnění, kdy lze diagnózu stanovit třeba na základě analýzy kondenzátu dechu pacientů. Jedno z velkých témat byla resistence na antibiotika a nové možnosti v této oblasti.

Univerzita Pardubice (UPa) přihlásila letos poprvé prostřednictvím Centra transferu technologií a znalostí CTTZ 3 technologie.

Nový materiál na bázi nanotrubiček oxidu titaničitého upravený tak, aby byl využitelný pro separaci různých typů biomolekul. Isolace určitých látek z biologických vzorků a míra jejich dysregulace jsou klíčové pro stanovení diagnózy některých závažných onemocnění, např. v případě fosforylovaných peptidů Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby. Za touto technologií stojí tým prof. Bílkové z KBBV a Dr. Macák z CEMNAT.

Na konferenci tento slibný materiál a jeho unikátní přidanou hodnotu ve srovnání s běžně komerčně dostupnými produkty na trhu ústně prezentoval Mgr. Kupčík z KBBV.

Další 2 technologie představila se svolením autorů formou posterů Ing. Kašparová z CTTZ. Velký zájem vzbudila  metoda prof. Holčapka a kolegů, která umožňuje analýzou lipidů ve vzorcích tělních tekutin pomocí hmotnostní spektrometrie určit s téměř 100% přesností pravděpodobnost onemocnění rakovinou slinivky, kde je včasné diagnostikování problému v podstatě jedinou šancí na větší úspěšnost léčby a přežití. Zavedení metody do klinické praxe a do programů onkologické prevence bude možné jen ve spolupráci se silným globálním partnerem.

Pozornost investorů z řad farmaceutických společností upoutal nový přístup k toxicitě paracetamolu a jemu příbuzných struktur, léčiv na bázi 5 - aminosalycilové kyseliny, které se využívají především k léčbě zánětlivých onemocnění zažívacího traktu, jako je Crohnova choroba, nespecifický střevní zánět a ulcerózní kolitida. Toxicita pro játra a ledviny může u těchto dlouhodobě užívaných léčiv znamenat pro některé pacienty i úplné přerušení léčby a zhoršení stavu. Doc. Roušar z KBBV identifikoval nové možnosti, jak  lze eliminovat tvorbu toxických produktů metabolismu a zajistit tak pacientům bezpečnější léčbu.

Komunitu investorů v tomto roce zastupovali tuzemští i zahraniční investoři jako RSJ PE, Merck, PPF, Sotio, Delta Capitals, Capricorn Austria, PwC, AstraZeneca, Johnson&Johnson's, Verdi Capital, InoCrystal, i&i Prague etc.

Podařilo se navázat kontakt s vedoucím oddělení externích inovací a licencí Jamesem Hobergem ze společnosti EMD Millipore Corporation (Merck) a byla zahájena intenzivní komunikace v souvislosti s možnostmi komercializace nového materiálu pro separaci biomolekul. Komunikace proběhla také se zástupci společnosti Biocrates Life Sciences AG, která působí v oblasti metabolomiky a lipidomiky a je plánováno oslovení zástupců společnosti Pharmahungary Group.

Konference BioSpot byla pro UPa takovou generální zkouškou. Všechny výše zmíněné technologie budou v dubnu představeny v Mnichově na mezinárodní konferenci BioVaria 2018. 

Autor: Ing. Karolina Kašparová

Centrum transferu technologií a znalostí