« Zpět

Centrum transferu technologií představilo technologie Univerzity Pardubice na konferenci BioVaria

Univerzita Pardubice se letos poprvé zúčastnila konference BioVaria v německém Mnichově, na které byly prezentovány nadějné technologie z oboru life-science.

Jedenáctý ročník konference BioVaria se konal 23-24. 4. 2018. Hlavním organizátorem je společnost Ascenion GmbH, která se specializuje na komercializaci především medicínských technologií. Univerzita Pardubice se na akci představila nejen jako účastník, ale také jako partner a zástupce poradního orgánu, tzv. advisory board. Mezi účastníky konference byli evropské univerzity, výzkumná centra, zástupci průmyslu, např. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH, Johnson & Johnson, Thermo Fisher Scientific Inc., Ipsen S.A., Ono Pfarma UK Ltd., Merck KGaA a také investorské skupiny z celého světa. Z České republiky byli přítomni zástupci Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) a katedry biologických a biochemických věd (KBBV), Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, Centra transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

 

V dvoudenním programu konference bylo formou posterů a krátkých ústních prezentací představeno 65 projektů z oblasti onkologie, neurologie, kardiovaskulárních a imunitních onemocnění a dalších oborů. Po úspěchu na konferenci BioSpot (http://zpravodaj.upce.cz/veda/2018/technologie-upa-zaujaly-na-konferenci-biospot/) a se svolením autorů Univerzita Pardubice opět přihlásila prostřednictvím CTTZ 3 významné technologie z této oblasti výzkumu.

Formou posteru a ústní prezentace v zastoupení Ing. Karolinou Kašparovou z CTTZ byla představena  diagnostika raných stadií rakoviny slinivky vyvinuta týmem prof. Holčapka a kolegů na principu analýzy profilu lipidů ve vzorku tělních tekutin pomocí hmotnostní spektrometrie. U tohoto typu rakoviny je včasné diagnostikování v podstatě jedinou možností, která může zvýšit šance pacienta na úspěšnost léčby a přežití.

Technologii zabývající se novým přístupem k toxicitě paracetamolu a jemu příbuzných struktur, léčiv na bázi 5 - aminosalycilové kyseliny, měl možnost představit formou posteru přímo její autor doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D. z KBBV.

V oblasti diagnostiky byl také formou posteru představen nový materiál na bázi nanotrubiček oxidu titaničitého, který je upravený tak, aby byl využitelný pro separaci různých typů biomolekul. Izolace určitých látek z biologických vzorků a míra jejich dysregulace jsou klíčové pro stanovení diagnózy některých závažných onemocnění. Za touto technologií stojí tým prof. Bílkové z KBBV a Dr. Macák z Centra materiálů a nanotechnologií.


Podařilo se navázat kontakty s potenciálními investičními a průmyslovými partnery a zástupci 

evropských center transferu technologií. Navazující komunikace probíhá s Thermo Fisher Scientific Inc. a singapurskou investiční společností Esco Ventures. Zpětná vazba průmyslu je cenným zdrojem informací pro další výzkum a např. u diagnostiky rakoviny slinivky pro design klinických studií.  Zatím byly v rámci validace metody provedeny studie s 1000 vzorky zdravých dobrovolníků, pacientů s onemocněním a jedinců z tzv. rizikových skupin.  Místně byly studie realizovány na území ČR ve spolupráci zejména s Fakultní nemocnicí v Olomouci.

Studie potvrdila, že metoda je schopna diagnostikovat pacienty ve stádiích T1 až T4 s přesností vyšší něž 95%.

Již nyní také přemýšlíme nad vhodnými technologiemi pro příští ročník BioVaria 2019, který se bude konat 8.-9. května 2019 opět v Mnichově.

autor: Ing. Petra Hawlová, Ph.D.

Centrum transferu technologií a znalostí