Cesta výsledků vědy a výzkumu z laboratoře do praxe

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice představuje 8 technologií proof-of-concept realizovaných právě na Univerzitě Pardubice. Jejich cesta ke komercializaci je...

Vynálezy Univerzity Pardubice se představily na světové nanokonferenci ve Washingtonu

Ve dnech 14. - 17. května 2017 se Centrum transferu technologií a znalostí UPa zúčastnilo konference a veletrhu TechConnect World Innovation 2017 ve Washingtonu DC. Každoroční událost je...

Projekt „Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice“

Centrum transferu technologií a znalostí UPa (CTTZ) se zabývá zejména komercializací výsledků vědy a výzkumu . „ Zjednodušeně lze říci, že se snažíme budovat mosty mezi výzkumem na...

Jak správně právně ve výzkumu, vývoji a transferu technologií? Poradí CTTZ

Od zahájení provozu v roce 2012 Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice poskytuje akademickým pracovníkům právní servis v oblasti ochrany duševního vlastnictví a uzavírání...