Dokumenty k 1. interní výzvě (k dispozici na intranetu UPa):

 

1. interní výzva pro dílčí projekty proof-of-concept na UPa

Krycí list dílčího projektu (povinná příloha projektové žádosti)

Strukturovaný životopis - formát TA ČR (povinná příloha projektové žádosti)

Prohlášení vedoucího součásti Univerzity k návrhu projektu (povinná příloha projektové žádosti)

 

Formulář pro hodnotitele

Směrnice UPa č. 1/2014 „Ochrana práv duševního vlastnictví"

Program GAMA_Všeobecné podmínky (TA ČR)

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

 

Prezentace ze semináře pro předkladatele dílčích projektů (2.10.2015):

  • Program GAMA - obecné informace k projektům proof-of-concept, konkrétní informace
    k realizaci dílčích projektů na UPa
  • Podávání projektů v modulu IGS, způsobilost nákladů
  • Prezentace ze semináře pro řešitele přijatých DP (14.1.2016)