« Zpět

Odborná porota

Soutěžní porota bude složena ze zástupců organizátorů a partnerů soutěže:

 

 

Jan Drobný – vedoucí ICT sekce Hospodářské komory Pardubického kraje

Jednatel a výkonný ředitel společnosti EXPERIA GROUP s.r.o. Společnost je zaměřená na poskytování expertních služeb v oblasti ICT. Další role: předseda dozorčí rady společnosti Fastport a.s. a vedoucí ICT sekce Hospodářské komory pardubického kraje.

 

 

Ing. Miroslav Janeček, CSc. – Technologická agentura ČR

Kromě práce v TAČR působil jako místopředseda Rady pro výzkum a vývoj a prezident Asociace výzkumných organizací, své zkušenosti z řídících pozic ve výrobních firmách uplatňuje jako konzultant a poradce zejména v oblasti přípravy, řešení a hodnocení projektů VaV. Je absolvent VŠChT Pardubice, oboru fyzikální a analytická chemie.

 

 

Ing. Michal Svoboda – ředitel CTTZ Univerzity Pardubice

Ing. Michal Svoboda je absolventem Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Hovoří anglicky a německy. V současnosti je ředitelem Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice – projekt OP VaVpI - CZ.1.05/3.1.00/10.0217. Zodpovídá za vytváření koncepce a strategie centra a řídí jeho činnost v souladu s daným dotačním titulem.

 

 

 

Mgr. Jaroslava Barbara Sporková – odborná poradkyně

 

Je spoluautorkou Národní inovační strategie ČR a Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR. V současnosti působí jako expertka v oblasti výzkumu, inovací a vzdělávání na Ministerstvu pro místní rozvoj, hodnotitelka projektů na Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Magistrátu hlavního města Prahy. Již 12 let působí jako odborná poradkyně v oblasti projektového řízení. 

 

 

Ing. Marie Černošová – ředitelka Regionální kanceláře CzechInvestu pro Pardubický kraj

Zodpovídá za vytváření koncepce regionální kanceláře a řídí její činnost. Zajišťuje realizaci programů podpory podnikání a investic na regionální úrovni. V rámci služeb Aftercare se stará o přidělené projekty významných zahraničních investorů v kraji. V CzechInvestu pracuje od roku 2011, dříve působila ve firmě MSSL Advanced Polymers. Je absolventkou Univerzity Pardubice – fakulty ekonomicko-správní. Hovoří anglicky, německy a rusky.

 

 

Ing. Jiří Janků – výkonný ředitel a jednatel společnosti eBRÁNA

V byznysu je už 11 let – již během studia na Univerzitě Pardubice, Fakultě ekonomicko-správní, založil s kamarádem firmu. Dnes je z ní jedna z největších českých společností, která se nezastaví před žádným internetovým projektem. Kromě eBRÁNY stál u zrodu prvního coworkingového centra v Pardubicích. V GoUP vznikají nadějné podnikatelské záměry a mladí lidé si zde plní sny o 1. firmě.

 

 

Ing. Michal Zálešák  - výkonný ředitel Czech ICT Alliance

Michal Zálešák působí v IT průmyslu od roku 2000. Pracoval jako poradce na ministerstvu informačních technologií.  V různých projektech, se mu podařilo získat přibližně 2 miliardy korun v rámci finanční podpory a grantů pro IT společnosti. V současné době je výkonným ředitelem Czech ICT Alliance, oficiální exportní aliance agentury CzechTrade, vládní České agentury na podporu obchodu, s více než 150 členy. Přednáší na konferencích v zahraničí, na podporu odvětví IKT a účastní se jako expert projektu OECD pro Kazachstánskou vládu. V současné době má na starosti několik vzdělávacích projektů na podporu inovativních firem v celkové hodnotě zhruba 90 milionů korun.

 

 

Mgr. Jiří Štěpán 

Je absolventem FF a PF UPOL.  V současné době pracuje pro TC HK na pozici startup manažer a zároveň je manažerem Microsoft inovačního centra Hradec Králové. V  roce 2013 se podílel na otevření prvního coworkingového centra (Coolworking) v Hradci Králové. Vytvořil startupovou komunitu v Hradci Králové a  dlouhodobě se zaměřuje na startupovou scénu v ČR. V minulosti konzultoval několik firem, které jsou nyní již plně fungujícími firmami.