« Zpět

Harmonogram soutěže

1. 10. 2013 Zahájení soutěže

Oznámení o předmětu soutěže, zveřejnění pravidel soutěže, časového harmonogramu. Zveřejnění informací o složení poroty, partnerech soutěže a cenách pro výherce.

16. 10. – 11. 12. 2013 Pravidelné workshopy

Pro zájemce o účast v soutěži pořádá CTTZ UPce každou sudou středu v čase 14.00 – 16.00 pravidelné workshopy na téma různých aspektů podnikání s ohledem na podmínky soutěže.

1. 10. – 15. 12. 2013 Individuální konzultace

Pro účastníky soutěže jsou na základě předchozí dohody k dispozici konzultace s pracovníky CTTZ na libovolné téma týkající se podnikatelského záměru.

31. 12. 2013 Uzávěrka přijímání příspěvků

Příspěvky budou zasílány e-mailem na adresu cttz@upce.cz ve formátu doc. nebo pdf. a zároveň v tištěné podobě přes podatelnu Univerzity Pardubice adresované Centru transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. E-mailem bude zaslána potvrzující zpráva o přijetí příspěvku do soutěže.

31. 1. 2014 Oznámení o finálové desítce

Názvy finálových příspěvků se stručnou charakteristikou podnikatelské aktivity budou zveřejněny na webové stránce projektu a na facebookové prezentaci soutěže facebook.com/ByznysTrefa, fináloví soutěžící budou osloveni e-mailem kvůli potvrzení jejich účasti na finálovém večeru.

19. 2. 2014 Finálový večer

Prezentace deseti nejlepších příspěvků v časovém rozsahu maximálně 5 minut, stanovení konečného pořadí, předání ocenění šesti nejlepším příspěvkům, závěrečný raut.