« Zpět

Harmonogram soutěže a doprovodných akcí

4. listopad 2015 v 15 hodin: Vyhlášení soutěže

Třetí ročník soutěže „Byznys trefa" začne 4. listopadu 2015 v 15 hodin.

Akce se bude konat v budově Univerzity Pardubice, na náměstí Čs. legií 565 v Pardubicích, 3. nadzemní podlaží, místnost 03004.

V první části akce bude vyhlášen 3. ročník soutěže Byznys trefa.

Ve druhé části programu budou prezentovány projekty ze soutěže „Nápad mě napad 2015", kterou organizuje Technologické centrum Hradec Králové spolu s Czech ICT Alliancí. Soutěžní týmy představí své podnikatelské záměry před porotou odborníků a investorů a budou soutěžit o zajímavé ceny.

Lze využít jako inspiraci pro zájemce o soutěž „Byznys trefa".

Akci pořádá Univerzita Pardubice. Druhou část s prezentacemi projektů organizuje Technologické centrum Hradec Králové a Czech ICT Alliance.

Pozn. Do budovy  se dostanete rohovým vchodem. V blízkosti budovy se nachází velké placené parkoviště.

Zájemci o akci prosíme o registraci.

Počet míst je omezen.


 

26. listopadu 2015, od 15 hodin: workshop „Příprava Investor Pitch, prezentace start up projektu pro investora"

Workshop je již obsazen!

Lektor Mgr. Jiří Štěpán z Technologického centra Hradec Králové

Lektor je absolventem Filozofické fakulty a Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Pracoval pro evropské instituce v Bruselu, Ministerstvo vnitra ČR. V současné době pracuje pro TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové na pozici startup manažer a je zároveň manažerem Microsoft Inovačního centra. V minulosti  se podílel na otevření prvního coworkingového centra (Coolworking) v Hradci Králové. Dlouhodobě se profesně zaměřuje na startupovou scénu v ČR (Startup komunita v Hradci Králové).

Zaměření workshopu:

Pokud máte v hlavě  svůj podnikatelský záměr, je třeba jej prodat. Workshop se zaměří na přípravu prezentace Vašeho podnikatelského záměru. Během workshopu se dozvíte, jak najít podstatu sdělení, co zmínit a co naopak nezmiňovat.

Místo konání: budova Univerzity Pardubice, Pardubice, Stavařov, Studentská, budova EA, místnost 01 025.


Dne 17. prosince, od 15 hodin: workshop „Příprava business plánu start up projektu"

od 15 hodin

Lektor Mgr. Jan Veselý z Czech ICT Alliance

Zaměření workshopu:

Účastníci si během workshopu na vlastních projektech vyzkouší vyplnit Lean Canvas – zjednodušený business model na jedné A4, který odkryje jejich hlavní rizika a pomůže vymyslet experimenty, kterými budou rizika snižována či eliminována. 

Cílem workshopu je naučit zájemce z řad začínajících podnikatelů používat nástroj pro business modelování, Lean Canvas.

Místo konání: budova Univerzity Pardubice, Stavařov, budova EA v Pardubicích, místnost 010025

Přihlášky na workshop budou zpřístupněny na portále:  https://vav.upce.cz/soutez-byznys-trefa


Od února 2016 – kurz Jak zahájit podnikání

Kurz je určen studentům Univerzity Pardubice, kteří uvažují o podnikání a chtějí se dozvědět, jak podnikání zahájit, jak založit firmu, jak si připravit podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet a dozvědět se další potřebné informace. Soutěžící budou mít rovněž možnost konzultovat s lektory své konkrétní záměry. Zároveň je kurz podpůrnou akcí v soutěži Byznys trefa, ale můhou se přihlásit i studneti, kteří nesoutěží v Byznys trefě.

Kurz je složen ze 13 bloků. Jednotlivé bloky kurzu jsou plánované vždy na středu odpoledne od 15 hodin.  Každý blok trvá 4 vyučovací hodiny. Na závěr kurzu absolventi obdrží osvědčení.

Lektory budou zkušení odborníci z daných oblastí. Podařilo se nám domluvit besedu s možností konzultací s podnikatelem Ing. Dirtem, generálním ředitelem společnosti RCD Radiokomunikace, spol. s r.o. 

Místem konání kurzu bude vždy: místnost CB 01033, Nám. Čs. legií.

 


Program kurzu Jak zahájit podnikání:


10. února            Informativní schůzka pro zájemce o kurz  


17. února            Podnikatelský záměr - business plán

24. února            Finanční rozvaha, zakladatelský rozpočet

2. března             Marketing, reklama

9. března             Patentové řízení, ochrana duševního vlastnictví, inovace

16. března           Podnikatelské prostředí v ČR

23. března           Založení firmy

30. března           Zákon o korporacích a živnostenský zákon

6. dubna              Novela OZ, zákoník práce, zákon o veřejných zakázkách

13. dubna            Daně, daňová evidence, úvod do podvojného účetnictví

20. dubna            Dokončení založení firmy – opakování, konzultace

27. dubna            Výběrová řízení, projektové řízení

4. května             Beseda s podnikatelem – diskuse, konzultace a předání osvědčení

 

Možnost konzultací podnikatelských záměrů

V průběhu přípravy soutěžních projektů mají soutěžící možnost konzultovat své podnikatelské záměry nebo podklady pro investory. Konzultace zdarma poskytne Technologické centrum Hradec králové (TC HK), partner akce. TC HK je podnikatelským inkubátorem, které dlouhodobě pomáhá začínajícím podnikatelům.

kontakt: Mgr. Jiří Štěpán

e-mail: jiri.stepan@tchk.cz

 

kontakt: Mgr. Jan Veselý

e-mail: jan@vese.ly

 

14. března – uzávěrka přijímání příspěvků do soutěže

 

24. března – uzávěrka hodnocení příspěvků hodnotitelskou komise

 

31. března - Finále soutěže - prezentace soutěžních příspěvků, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání odměn

Místo konání: Univerzita Pardubice, Studentská 95, budoba EB, posluchárna E2

Čas: od 15 do 18 hodin

Při finále budou soutěžící prezentovat své projekty před hodnotitelskou komisí.

O odměny se postarali partneřii soutěže:

Česká Spořitelna, a.s.

OZM Research, s.r.o., Krajská hospodářská komora Pardubikcého kraje, Contipro Pharma, a.s., eBRÁNA, s.r.o., EXPeRIA GROUP, s.r.o., CzechInvest